Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni, a po od 25/12/2014 w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia mu towaru zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, a od 25/12/2014 zgodnie z Ustawą o Prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

2. Pełnowartościowy towar zakupiony przez Internet może zostać zwrócony, jednak pod warunkiem, że konsument złoży pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, na podstawie której nabył produkt. Odstąpienie takie może nastąpić w terminie 10 dni od dnia doręczenia konsumentowi towaru, co oznacza, że w ciągu 10 dni należy wysłać do sprzedawcy stosowne oświadczenie. Po 25 grudnia 2014 termin ten wydłuża się do 14 dni. 
Oswiadczenie o odstąpieniu od umowy można przesłać drogą mailową na adres: plusk@plusk.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Kucza Sp. J., ul. Żorska 200, 44-203 Rybnik.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń stron następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Konsument zwraca zakupiony produkt na własny koszt pod adres:

Kucza Sp. J.
ul. Żorska 200
44-203 Rybnik

Wzór odstąpienia od umowy - pobierz.