Polityka prywatności

Dane osobowe przekazywane w związku z rejestracją i korzystaniem ze sklepu internetowego www.plusk.pl są przetwarzane przez Kucza sp.j. z siedzibą w Rybniku przy ul. Żorskiej 200 , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,  X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008529, NIP 6421006836, REGON 272399675, która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Dane osobowe,  w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są w celu realizacji zamówień, rozpatrywania reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie  zakupów w naszym, sklepie internetowym.

Klient powierzający nam swoje dane osobowe ma prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia przesyłając stosowną prośbę na adres plusk@plusk.pl

Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych, wykorzystywane środki techniczne mają na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Informacje osobowe są wykorzysywane zgodnie z prawem.
Dla bezpieczeństwa danych klientów, prosimy o ustanowienie loginu i hasła uniemożliwiającego w prosty sposób ich odgadnięcia przez osoby trzecie, wylogowanie ze strony www.plusk.pl po zakończeniu sesji, zachowanie loginu i hasła w tajemnicy i stosowanie programów antywirusowych.

 

Zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych przez Kucza sp.j., ul. Żorska 200, 44-230 Rybnik zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. obowiązujące od dnia 25.05.2018:

 

Kucza sp.j,. gromadzi, zapisuje i przetwarza dane swoich klientów w ramach obsługi zakupów, łącznie z ewentualnymi późniejszymi rękojmiami i gwarancjami, w celu realizacji naszych zamówienia. Dane osobowe użytkowników są przekazywane osobom trzecim jedynie w związku z celami związanymi z realizacją umowy lub rozliczenia. Przykładowo w ramach obsługi zamówienia współpracujący z nami usługodawcy (np. firma kurierska, Ceneo, banki, gwaranci) otrzymują niezbędne dane w celu realizacji zamówienia i zlecenia. Przekazane w ten sposób dane usługodawcy mogą wykorzystać wyłącznie w celu realizacji swojego zadania.

Administratorem danych osobowych jest Kucza spółka jawna, ul. Żorska 200, 44-200 Rybnik. Dane przechowywane są w siedzibie firmy. Administratorem danych jest Marek Kucza, email: marek.kucza@kucza.com.pl.

Klienci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne. Dane nie będą przekazywane do żadnych podmiotów w państwach trzecich. Dane mogą być przechowywane przez okres do 6 lat. Dane nie są profilowane.

Klienci mają prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane są przetwarzane na podstawie rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informacja administratora danych osobowych sporządzona na podstawie art. 13. ust. 1. i 2. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).